KIMONO Style Gift Box

​種類とサイズ

ラッピングサービスのご依頼は

ラッピングサービスのお申し込みフォームより、

ボックスのみのご購入は

お申し込み・お問い合わせフォームより、

お申し込み下さい。

L:160×250×55 ㎜

M:130×180×50 ㎜

​S:  90×140×20 ㎜

Miyabi 

L:160×250×55 ㎜

M:130×180×50 ㎜

​S:  90×140×20 ㎜

Miyabi (R)

L:160×250×55 ㎜

M:130×180×50 ㎜

​S:  90×140×20 ㎜

Miyabi (A)

LL:120×120×120 ㎜

 L:100×100×100 ㎜

 M:  80×  80×  80

​ S:  60×  60×  60 ㎜

​SS:  40×  40​×  40 ㎜

Hana

LL:120×120×120 ㎜

 L:100×100×100 ㎜

 M:  80×  80×  80

​ S:  60×  60×  60 ㎜

​SS:  40×  40​×  40 ㎜

Hana (PP)

LL:120×120×120 ㎜

 L:100×100×100 ㎜

 M:  80×  80×  80

​ S:  60×  60×  60 ㎜

​SS:  40×  40​×  40 ㎜

Hana (C)

LL:120×120×120 ㎜

 L:100×100×100 ㎜

 M:  80×  80×  80

​ S:  60×  60×  60 ㎜

​SS:  40×  40​×  40 ㎜

Hana (YG)

LL:120×120×120 ㎜

 L:100×100×100 ㎜

 M:  80×  80×  80

​ S:  60×  60×  60 ㎜

​SS:  40×  40​×  40 ㎜

Hana (B)

LL:120×120×120 ㎜

 L:100×100×100 ㎜

 M:  80×  80×  80

​ S:  60×  60×  60 ㎜

​SS:  40×  40​×  40 ㎜

Hana (PK)

© 2020 wrapping studio DOMA

E-mail : wrappingstudiodoma@gmail.com

 Tel : 070-1730-3929 

12-31-301,Nanso,Higashiosaka,Osaka,JAPAN